Exkluzívny produkt poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu

Postavenie a úloha správcu v konkurze je veľmi exponovaný odbor, v ktorom je vystavený mimoriadnemu tlaku veriteľov a dlžníka. Preto sú rizika v tomto odbore obzvlášť citlivá záležitosť. Odbornosť a skúsenosti našich expertov sú teda naozaj namieste. Len pre členov občianskeho združenia Správcovia konkurznej podstaty SR prinášame exkluzívny poistný program s najlepšími poistnými podmienkami na trhu, garantujeme rýchlu likvidáciu škôd a profesionálny risk management.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu s limitom od 50 000 EUR do 200 000 EUR

 • Poistenie činnosti správcu podľa Zákona č. 8/2005 Z. z. Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Poistenie činnosti správcu podľa Zákona č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pokuty, penále a sankcie za predpokladu, že poistenie takejto pokuty nie je zákonom zakázané
 • Prevzaté dokumenty
 • Komplexné poistenie zodpovednosti za škodu celej kancelárie správcu, v prípade výšky príjmov z činnosti správcu do 100 tisíc EUR sa poistné krytie vzťahuje aj na zamestnancov správcu
 • Zdarma poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, vrátane škôd spôsobených na prenajatej nehnuteľnosti v cene poistenia
 • Veľmi výhodná cena poistenia v porovnaní s konkurenčnými produktmi na trhu

Spolupráca s RENOMIA

 • Bezplatné spracovanie auditu poistenia spoločnosti v konkurze
 • Spracovanie krízového plánu poistenia
 • Vyčlenenie strategických rizík poistenia, ktoré bezprostredne ohrozujú produkciu podniku
 • Spracovanie tendra poistného programu firmy, za účelom získania najvýhodnejších podmienok poistenia na trhu
 • Poradenstvo a odborná spolupráca so správcom v oblasti poistenia a likvidácie škôd

Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť, radi Vám poradíme.

Bc. Daniela Kobanová
account manager

+421 903 786 911
daniela.kobanova@renomia.sk