1. 12. 2023

Seminár pre rozhodcov

online, prostredníctvom aplikácie Zoom

Lektori:

 • JUDr. Daniel Ivanko, PhD., podpredseda na súde Okresný súd Banská Bystrica
 • JUDr. Soňa Sura, PhD., sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica
 • JUDr. Daniela Ježová, LL.M. PhD., advokátka

Po vyplnení a odoslaní formulára vám bude vystavená preddavková faktúra za zaplatenie účastníckeho poplatku.

POPLATOK: 100€

(Usporiadateľ nie je platcom DPH)

PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

  15. 12. 2023

  Seminár pre správcov

  online, prostredníctvom aplikácie Zoom

  LEKTORI:

  • JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník Okresného súdu Žilina
  • JUDr. Jaroslav Macek, sudca Okresného súdu Žilina

  Po vyplnení a odoslaní formulára vám bude vystavená preddavková faktúra za zaplatenie účastníckeho poplatku.

  CENA:

  • 100€ pre nečlenov SKP SR
  • 80€ pre členov SKP SR

  (Usporiadateľ nie je platcom DPH)

  PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

   Predošlé semináre

   • 18. 10. 2023

    Seminár pre správcov konkurznej podstaty
    online, prostredníctvom aplikácie Zoom

    Lektori:

    Mgr. JUDr. Lucián Török: advokát, správca
    Mgr. Karol Kiš: Ministerstvo spravodlivosti SR

   • 10. 2. 2023

    Školenie k systému Register úpadcov

    Košice, Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A

    Posledná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií a ostatných súvisiacich právnych predpisov začína Register úpadcov postupne nahradzovať Obchodný vestník MS SR.

    Preto pre Vás pripravujeme sériu školení k systému Register úpadcov.

   • 20. 1. 2023

    Školenie k systému Register úpadcov

    Žilina, Boutique Hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8

    Posledná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií a ostatných súvisiacich právnych predpisov začína Register úpadcov postupne nahradzovať Obchodný vestník MS SR.

    Preto pre Vás pripravujeme sériu školení k systému Register úpadcov.

   • 8. 12. 2022

    Školenie k systému Register úpadcov

    Bratislava, Premium Business Hotel, Priekopy 20/A

    Posledná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií a ostatných súvisiacich právnych predpisov začína Register úpadcov postupne nahradzovať Obchodný vestník MS SR.

   • 2.11. 2022

    Seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a ochrany osobných údajov

    Košice, Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2/A

    Školitelia:

    Mgr. JUDr. Lucián Török:  donedávna pôsobil ako vyšší súdny úradník, Okresný súd Košice I.v súčasnosti interný doktorand na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  obchodného práva a hospodárskeho práva.

    Ing. Miriam Šefčíková, PhD. : správca zapísaný v zozname správcov MS SR od roku 2008 so značkou správcu S1226, vykonáva lektorskú činnosť v oblasti konkurzov a reštrukturalizácii od roku 2014.

   • 21.10. 2022

    Seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a ochrany osobných údajov

    Košice, Košická futbalová aréna, Pri Prachárni 13

    Školitelia:

    JUDr. Ingrid Kovalčuková:  správca konkurznej podstaty a advokátka

    JUDr. Oľga Kmeťová: správca konkurznej podstaty a advokátka

   • 5. 10. 2022

    Seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a ochrany osobných údajov

    Bratislava, Premium**** business hotel

    Školitel:

    JUDr. Martin Provazník je partnerom bpv BRAUN PARTNERS v Bratislave. Špecializuje sa predovšetkým na riešenie sporov, korporátne právo, insolvencie a reštrukturalizácie. Bol v tíme, ktorý priamo pripomienkoval zákon o riešení hroziaceho úpadku s MSSR, zúčastňoval sa legislatívneho konania, vrátane účasti v rozporovom konaní

   • 3.10.2022

    Seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a ochrany osobných údajov

    Žilina, Hotel Slovakia *** Adresa: Antona Bernoláka 3231/2A

    Školitelia:

    JUDr. Marcela Macová: absolventka právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, v súčasnosti sa venuje profesionálnemu  poradenstvu v oblasti ochrany osobných údajov

    JUDr. Michal Masár: vyšší súdny úradník Okresného súdu Žilina

   • 17. 6. 2022

    Seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a novelu Obchodného zákonníka

    Školitelia:

    JUDr. Martin Maliar: generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR

    JUDr. Jaroslav Macek : sudca Okresného súdu Žilina

   • 3. 6. 2022

    Seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a novelu Obchodného zákonníka

    Košice, DoubleTree by Hilton, Hlavná 1

    Školitelia:

    JUDr. Andrej Radomský: sudca Krajského súdu Prešov

    Mgr. JUDr. Lucián Török: vyšší súdny úradník, Okresný súd Košice I.

   • 15. – 16. 10. 2020

    Konkurz a reštrukturalizácia v roku 2020
   • 5. 10. 2020

    Odborný seminár pre bankový sektor