Predošlé semináre

5. október 2020
Odborný seminár pre bankový sektor

15.– 16. október 2020
Konkurz a reštrukturalizácia v roku 2020

Seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a novelu Obchodného zákonníka :

Termín: 03.06.2022

Miesto konania: DoubleTree by Hilton Košice Interhouse Košice, a. s. Hlavná 1, 040 01 Košice

Školitelia:

JUDr. Andrej Radomský  : sudca Krajského súdu Prešov

Mgr. JUDr. Lucián Török: vyšší súdny úradník, Okresný súd Košice I.   

 

Termín: 17.06.2022

Miesto konania: Hotel Boss*** Čepiel 1, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Školitelia:

JUDr. Martin Maliar: generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR

JUDr. Jaroslav Macek : sudca Okresného súdu Žilina

Aktuálne semináre

Kolegovia pripravujeme pre Vás, seminár zameraný na pripravovanú novelu zákona zákona o konkurze a reštrukturalizácie a ochrany osobných údajov:

Termín: 03.10.2022

Miesto konania: Hotel Slovakia *** Adresa: Antona Bernoláka 3231/2A, 010 01 Žilina

Školitelia:

JUDr. Marcela Macová:   : absolventka právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, v súčasnosti sa venuje profesionálnemu  poradenstvu v oblasti ochrany osobných údajov

JUDr. Michal Masár :        vyšší súdny úradník Okresného súdu Žilina

Termín: 05.10.2022

Miesto konania: v Premium**** business hotel Bratislava,

Školitelia:

JUDr. Martin Provazník  je partnerom bpv BRAUN PARTNERS v Bratislave. Špecializuje sa predovšetkým na riešenie sporov, korporátne právo, insolvencie a reštrukturalizácie. Bol v tíme, ktorý priamo pripomienkoval zákon o riešení hroziaceho úpadku s MSSR, zúčastňoval sa legislatívneho konania, vrátane účasti v rozporovom konaní

Termín: 21.10.2022

Miesto konania: v Košickej futbalovej aréne, Pri Prachárni 13, 040 01 Košice

Školitelia:

JUDr. Ingrid Kovalčuková:  správca konkurznej podstaty a advokátka

JUDr. Oľga Kmeťová: správca konkurznej podstaty a advokátka