Predošlé semináre

5. október 2020
Odborný seminár pre bankový sektor

15.– 16. október 2020
Konkurz a reštrukturalizácia v roku 2020

Aktuálne semináre

Konkurz a reštrukturalizácia 2021 v termíne 24.-25.05.2021 v Tatranskej Lomnici v hoteli Grandhotel Praha ****

Pre členov združenia: Správcovia konkurznej podstaty SR je zľava na účastníckom poplatku 10%.

MS SR pridelilo 6 kreditných bodov na účasť na konferencií.

Podrobné informácie boli členom doručené mailom.