Predošlé semináre

5. október 2020
Odborný seminár pre bankový sektor

15.– 16. október 2020
Konkurz a reštrukturalizácia v roku 2020

Aktuálne semináre

10.marca 2021

Webinár pre správcov konkurznej podstaty na témy:

  • Likvidácia obchodných spoločností podľa nových pravidiel
  • Malý konkurz a schôdza veriteľov organizovaná prostredníctvom elektronických prostriedkov

Spoločnosť MARBOG s.r.o. organizuje:

dňa 30.3.2021 odborný seminár pre správcov konkurznej podstaty Online formou  na tému:

Porovnanie procesu likvidácie podľa novej a starej právnej úpravy

dňa 31.3.2021 odborný seminár pre správcov konkurznej podstaty Online formou  na tému:

Odporovateľnosť právnych úkonov. Reštrukturalizácia obchodných spoločností

dňa 13.4.2021 odborný seminár pre správcov konkurznej podstaty Online formou  na tému:

Register úpadcov. Údaje zverejňované v registri úpadcov a spôsob ich zverejňovania.

dňa 14.4.2021 odborný seminár pre správcov konkurznej podstaty Online formou  na tému:

Konkurz a DPH. Reštrukturalizácia obchodných spoločností.

Členovia združenia: Správcovia konkurznej podstaty SR, majú na odborné semináre organizované spoločnosťou MARBOG s.r.o. dňa 30.3 2021 a 13.4.2021 zľavu na účastníckom poplatku.

Viac informácií na: liskova@skpsr.sk.