Profesionálny partner
pre správcov konkurznej podstaty

0
Seminárov, konferencií a kurzov
0
Účastníkov vzdelávania
0
Lektorov a odborníkov
null

AKTUÁLNA VÝZVA

Vážení kolegovia, nakoľko bol nedávno predložený ministerstvom spravodlivosti do legislatívneho procesu vládny návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa zároveň mení a dopĺňa aj zákon o konkurze a reštrukturalizácií, chceme Vás touto cestou vyzvať, zapojiť sa do tvorby právneho predpisu svojimi pripomienkami.

Za týmto účelom budeme organizovať v najbližších dňoch stretnutie správcov, pripojte sa k nám. Spoločne presadíme zmenu ľahšie.

Konkrétne informácie a celá diskusia ohľadne prípravy pripomienok k predloženému zákonu bude prebiehať v našej  uzavretej členskej skupine na Facebooku.

Správcovia konkurznej podstaty SR

Sme občianske združenie, ktoré pomáha správcom konkurznej podstaty na Slovensku orientovať sa v oblasti konkurzov a reštrukturalizácie podnikateľských subjektov.

Usilujeme sa zlepšiť úroveň právneho povedomia všetkých správcov a poradiť im, ako zefektívniť činnosť a zavádzať moderné postupy, metódy a opatrenia. Poskytujeme im profesionálne právne poradenstvo pri riešení problémov v rámci výkonu správcovskej činnosti.

Hlavné ciele a poslania združenia

  • Profesionálne právne poradenstvo pre správcov konkurznej podstaty
  • Poskytnutie poistenia pre správcov v zmysle zákona č. 8/2005 o správcoch
  • Poskytnutie poradenstva v oblasti poistenia majetku patriaceho do konkurznej podstaty
  • Organizovanie odborných konferencií, seminárov, workshopov a školení
  • Zlepšenie právneho povedomia správcov konkurznej podstaty
  • Aktívna účasť pri tvorbe a úprave legislatívy na Slovensku
  • Informačná pomoc pre správcov konkurznej podstaty

Členstvo v združení

Každý správca konkurznej podstaty, právnik, vysokoškolsky vzdelaný občan SR sa môže stať riadnym členom nášho združenia. Získa tým množstvo výhod vrátane zliav na vzdelávacie podujatia a literatúru, prístup ku kľúčovým informáciám a odborné poradenstvo.

Stačí vyplniť prihlasovací formulár a uhradiť vstupný a členský príspevok.

Staňte sa naším členom a využite výhody!

SKPSR-zlavy-ikona-200x200px

Partnerské zľavy a zľavy na podujatia SKPSR

SKPSR-pravne-poradenstvo-ikona-200x200px

Bezplatné právne poradenstvo

SKPSR-tvorba-zakonov-ikona-200x200px

Aktívna účasť na príprave zákonov

SKPSR-novinky-ikona-200x200px

Aktuálne novinky a výklady legislatívnych zmien

SKPSR-prednostne-pravo-ikona-200x200px

Prednostné právo na zápis na podujatia SKPSR

Naši partneri

Dubná Skala
Hotel Polom
Renomia
Inštitúcia odborného vzdelávania
Ministerstvo spravodlivosti SR
Judikaty
Tri Studničky
ZLSBD
JumpSoft
Finstat
IOVZ
Poradca Podnikatela
Pospíšil & Partners
Wolters Kluwer
Dixon Resort
Hotel Ambassador
Právny obzor