Profesionálny partner
pre správcov konkurznej podstaty

0
Seminárov, konferencií a kurzov
0
Účastníkov vzdelávania
0
Lektorov a odborníkov

Speňaženie majetku – otázka

Združenie SKP SR v spolupráci so spoločnosťou LICITOR group, a.s. ponúka svojím členom (správcom konkurznej podstaty) poradenstvo pri riešení otázok speňaženia majetku konkurzných podstát.

Spoločnosť LICITOR group, a.s. je jednou z najväčších dražobných spoločností, ktorá vykonáva činnosť od roku 2004 a je stabilným partnerom viacerých bankových inštitúcii pôsobiacich na Slovensku ako aj partnerom správcov bytových domov, správcov konkurzných podstát a dražby vykonáva aj na individuálny návrh fyzických a právnických osôb.

  Iron Mountain viac ako 70 rokov poskytuje archiváciu rôznych typov dokumentov. Radi pre členov SKP SR poskytneme poradenstvo a komplexné služby v oblasti archivácie a digitalizácie za zvýhodnených podmienok.

  Správcovia konkurznej podstaty SR

  Sme občianske združenie, ktoré pomáha správcom konkurznej podstaty na Slovensku orientovať sa v oblasti konkurzov a reštrukturalizácie podnikateľských subjektov.

  Usilujeme sa zlepšiť úroveň právneho povedomia všetkých správcov a poradiť im, ako zefektívniť činnosť a zavádzať moderné postupy, metódy a opatrenia. Poskytujeme im profesionálne právne poradenstvo pri riešení problémov v rámci výkonu správcovskej činnosti.

  Hlavné ciele a poslania združenia

  • Profesionálne právne poradenstvo pre správcov konkurznej podstaty
  • Poskytnutie poistenia pre správcov v zmysle zákona č. 8/2005 o správcoch
  • Poskytnutie poradenstva v oblasti poistenia majetku patriaceho do konkurznej podstaty
  • Organizovanie odborných konferencií, seminárov, workshopov a školení
  • Zlepšenie právneho povedomia správcov konkurznej podstaty
  • Aktívna účasť pri tvorbe a úprave legislatívy na Slovensku
  • Informačná pomoc pre správcov konkurznej podstaty

  Členstvo v združení

  Každý správca konkurznej podstaty, právnik, vysokoškolsky vzdelaný občan SR sa môže stať riadnym členom nášho združenia. Získa tým množstvo výhod vrátane zliav na vzdelávacie podujatia a literatúru, prístup ku kľúčovým informáciám a odborné poradenstvo.

  Stačí vyplniť prihlasovací formulár a uhradiť vstupný a členský príspevok.

  Staňte sa naším členom a využite výhody!

  SKPSR-zlavy-ikona-200x200px

  Partnerské zľavy a zľavy na podujatia SKPSR

  SKPSR-pravne-poradenstvo-ikona-200x200px

  Bezplatné právne poradenstvo

  SKPSR-tvorba-zakonov-ikona-200x200px

  Aktívna účasť na príprave zákonov

  SKPSR-novinky-ikona-200x200px

  Aktuálne novinky a výklady legislatívnych zmien

  SKPSR-prednostne-pravo-ikona-200x200px

  Prednostné právo na zápis na podujatia SKPSR

  Naši partneri

  Ministerstvo spravodlivosti SR
  ZLSBD
  Wolters Kluwer
  IOVZ
  Právny obzor
  Poradca Podnikatela
  Inštitúcia odborného vzdelávania
  Renomia
  Finstat
  Pospíšil & Partners