Profesionálny partner
pre správcov konkurznej podstaty

0
Seminárov, konferencií a kurzov
0
Účastníkov vzdelávania
0
Lektorov a odborníkov
null

AKTUÁLNA VÝZVA

Vážení kolegovia, nakoľko bol nedávno predložený ministerstvom spravodlivosti do legislatívneho procesu vládny návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa zároveň mení a dopĺňa aj zákon o konkurze a reštrukturalizácií, chceme Vás touto cestou vyzvať, zapojiť sa do tvorby právneho predpisu svojimi pripomienkami.

Za týmto účelom budeme organizovať v najbližších dňoch stretnutie správcov, pripojte sa k nám. Spoločne presadíme zmenu ľahšie.

Konkrétne informácie a celá diskusia ohľadne prípravy pripomienok k predloženému zákonu bude prebiehať v našej  uzavretej členskej skupine na Facebooku.

Správcovia konkurznej podstaty SR

Sme občianske združenie, ktoré pomáha správcom konkurznej podstaty na Slovensku orientovať sa v oblasti konkurzov a reštrukturalizácie podnikateľských subjektov.

Usilujeme sa zlepšiť úroveň právneho povedomia všetkých správcov a poradiť im, ako zefektívniť činnosť a zavádzať moderné postupy, metódy a opatrenia. Poskytujeme im profesionálne právne poradenstvo pri riešení problémov v rámci výkonu správcovskej činnosti.

Hlavné ciele a poslania združenia

  • Profesionálne právne poradenstvo pre správcov konkurznej podstaty
  • Poskytnutie poistenia pre správcov v zmysle zákona č. 8/2005 o správcoch
  • Poskytnutie poradenstva v oblasti poistenia majetku patriaceho do konkurznej podstaty
  • Organizovanie odborných konferencií, seminárov, workshopov a školení
  • Zlepšenie právneho povedomia správcov konkurznej podstaty
  • Aktívna účasť pri tvorbe a úprave legislatívy na Slovensku
  • Informačná pomoc pre správcov konkurznej podstaty

Členstvo v združení

Každý správca konkurznej podstaty, právnik, vysokoškolsky vzdelaný občan SR sa môže stať riadnym členom nášho združenia. Získa tým množstvo výhod vrátane zliav na vzdelávacie podujatia a literatúru, prístup ku kľúčovým informáciám a odborné poradenstvo.

Stačí vyplniť prihlasovací formulár a uhradiť vstupný a členský príspevok.

Staňte sa naším členom a využite výhody!

SKPSR-zlavy-ikona-200x200px

Partnerské zľavy a zľavy na podujatia SKPSR

SKPSR-pravne-poradenstvo-ikona-200x200px

Bezplatné právne poradenstvo

SKPSR-tvorba-zakonov-ikona-200x200px

Aktívna účasť na príprave zákonov

SKPSR-novinky-ikona-200x200px

Aktuálne novinky a výklady legislatívnych zmien

SKPSR-prednostne-pravo-ikona-200x200px

Prednostné právo na zápis na podujatia SKPSR

Naši partneri

Právny obzor
Ministerstvo spravodlivosti SR
Renomia
Hotel Ambassador
Pospíšil & Partners
JumpSoft
Tri Studničky
Wolters Kluwer
Judikaty
Inštitúcia odborného vzdelávania
Finstat
ZLSBD
Hotel Polom
Dixon Resort
Dubná Skala
IOVZ
Poradca Podnikatela