Správcovia konkurznej podstaty SR o.z.
Jura Jánošku 900/3
031 01  Liptovský Mikuláš

IČO: 53120540
Registračné číslo MV SR: VVS/1-900/90-59451

Mgr. Marianna Líšková
predsedníčka občianskeho združenia

+421 903 202 486
liskovaREMOVE@skpsrREMOVE.sk

JUDr. Marta Bojo Vevurková
predsedníčka valného zhromaždenia

+421 903 514 854
vevurkovaREMOVE@skpsrREMOVE.sk

Poradenstvo
poradenstvoREMOVE@skpsrREMOVE.sk

Kontaktný formulár

    * Tieto údaje sú povinné.