Vážení uchádzači o správcovskú skúšku a kolegovia – správcovia,

v dňoch od 13.09.2024 do 13.10.2024 pripravujeme pre Vás odbornú prípravu

ONLINE FORMOU!!

Môžete sa prihlásiť z akejkoľvek časti Slovenska.

Odbornú prípravu organizujeme v tradičnej zostave:

  • sudcovia Okresného súdu Žilina JUDr. Jaroslav Macek a  Mgr. Antónia Ďuranová,
  • vyšší súdny úradník z Okresného súdu Žilina  JUDr. Michal Masár,
  • advokátka a správkyňa JUDr. Marta Bojo Vevurková
  • správca a dražobník spoločnosti LICITOR development, s.r.o.  JUDr. Martin Šustek, LL.M.
  • Ministerstvo spravodlivosti SR, Sekcia dohľadu, odbor dohľadu nad právnickými profesiami Mgr. Karol Kiš

Ekonómia je pod záštitou  Ing. PhD. Miriam Šefčíkovej a Ing. PhD. Lucií Sandtner.

V prípade, ak máte záujem stať sa správcom konkurznej podstaty a je Vám niečo nejasné  kontaktujte ma

e- mailom: liskova@skpsr.sk alebo telefonicky + 421903202486.

Prihlášku nájdete tu: prihláška odborná príprava 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku odošlite na mail: liskova@skpsr.sk.

Tešíme sa na Vás:)

Povedali o nás

Veľmi pekne ďakujem za možnosť absolvovať odbornú prípravu prostredníctvom Vašej inštitúcie. Výber prednášajúcich, prierez právnou úpravou, judikatúrou, previazanosť na ekonomickú stránku bol pre mňa osobne veľmi prínosný. Veľmi oceňujem zaradenie testových otázok a možnosť riešiť prípadove štúdie.

J.M.

V uplynulých týždňoch som sa zúčastnila odbornej prípravy na SKP. Na záver by som Vám chcela poďakovať za profesionálnu organizáciu podujatia a ústretový prístup 🙂 .

S.P.