Plánujeme organizovať odbornú prípravu pre uchádzačov o správcovskú skúšku, ktorá bude prebiehať podľa Ministerstvom spravodlivosti SR schváleného školiaceho plánu.

Presný termín a miesto organizovania odbornej prípravy bude zverejnený začiatkom roka 2021.