Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky poverilo spoločnosť Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., so sídlom  Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 52 497 763 zorganizovaním správcovskej skúšky podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, ktorá sa uskutoční

  • dňa18. júna 2021 (písomná časť) o 9:00 hod.
  • dňa 30. júna 2021(ústna časť) o 9:00 hod.

v priestoroch budovy: Holiday Village Tatralandia Liptovský Mikuláš, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš