Vážení uchádzači o správcovskú skúšku a kolegovia – správcovia,

v dňoch od 10.03.2023 do 16.04.2023 pripravujeme pre Vás odbornú prípravu v Žiline, konkrétne v  Good One Services, s. r. o., so sídlom V. Tvrdého 784/5

010 01 Žilina.

Odborná príprava bude vhodná aj pre správcov konkurznej podstaty, nakoľko ministerstvo spravodlivosti SR pridelí jednotlivým prednáškam kreditné body.

Školitelia odbornej prípravy budú : JUDr. Jaroslav Macek, sudca okresného súdu Žilina, Mgr. Antónia Ďuranová, sudkyňa okresného súdu Žilina, JUDr. Michal Masár, vyšši súdny úradník okresného súdu Žilina, JUDr. Marta Bojo Vevurková, advokátka a správkyňa konkurznej podstaty, JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca konkurznej podstaty a Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca konkurznej podstaty a vlastník auditorskej spoločnosti.

Viac informácií Vám poskytnem po získaní poverenia ministerstvom spravodlivosti SR a po schválení školiaceho plánu.

V prípade záujmu stať sa správcom konkurznej podstaty prosím  kontaktujte ma:

liskova@skpsr.sk, alebo  telefonicky na tel.č. 0903202486.