Vážení uchádzači o správcovskú skúšku a kolegovia – správcovia,

v dňoch od 08.09.2023 do 15.10.2023 pripravujeme pre Vás odbornú prípravu ONLINE FORMOU.

Môžete sa prihlásiť z akejkoľvek časti Slovenska.

Odborná príprava bude vhodná aj pre správcov konkurznej podstaty, nakoľko Ministerstvo spravodlivosti SR pridelí jednotlivým prednáškam kreditné body.

V prípade, ak máte záujem stať sa správcom konkurznej podstaty prosím  kontaktujte ma mailom: liskova@skpsr.sk, alebo  telefonicky na tel. č. 0903202486.

Prihláška je tu: záväzná prihláška

Vyplnenú a podpísanú prihlášku odošlite na mail: liskova@skpsr.sk.

Tešíme sa na Vás:)

Povedali o nás

Veľmi pekne ďakujem za možnosť absolvovať odbornú prípravu prostredníctvom Vašej inštitúcie. Výber prednášajúcich, prierez právnou úpravou, judikatúrou, previazanosť na ekonomickú stránku bol pre mňa osobne veľmi prínosný. Veľmi oceňujem zaradenie testových otázok a možnosť riešiť prípadove štúdie.

J.M.

V uplynulých týždňoch som sa zúčastnila odbornej prípravy na SKP. Na záver by som Vám chcela poďakovať za profesionálnu organizáciu podujatia a ústretový prístup 🙂 .

S.P.