Vážení uchádzači o správcovskú skúšku a kolegovia – správcovia,

v dňoch od 25.3.2022 do 01.05.2022 pripravujeme pre Vás odbornú prípravu v Žiline, konkrétne v Hoteli Boss, Čepiel 1, 010 01 Žilina.

Odborná príprava bude vhodná aj pre správcov konkurznej podstaty, nakoľko ministerstvo spravodlivosti SR pridelí jednotlivým prednáškam kreditné body.

Školitelia odbornej prípravy budú : JUDr. Jaroslav Macek, sudca okresného súdu Žilina, Mgr. Antónia Ďuranová, sudkyňa okresného súdu Žilina, JUDr. Michal Masár, vyšši súdny úradník okresného súdu Žilina, JUDr. Marta Bojo Vevurková, advokátka a správkyňa konkurznej podstaty a JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca konkurznej podstaty.

Viac informácií Vám poskytnem po získaní poverenia ministerstvom spravodlivosti SR a po schválení školiaceho plánu.

V prípade záujmu stať sa správcom konkurznej podstaty prosím  kontaktujte ma:

liskova@fnspza.sk, alebo  telefonicky na tel.č. 0903202486.