Vážení uchádzači o správcovskú skúšku a kolegovia – správcovia,

v dňoch od 15.03.2024 do 21.04.2024 pripravujeme pre Vás odbornú prípravu ONLINE FORMOU.

Môžete sa prihlásiť z akejkoľvek časti Slovenska.

Odbornú prípravu organizujeme v tradičnej zostave:

sudcovia JUDr. Macek a  Mgr. Ďuranová  z Okresného súdu Žilina, vyšší súdny úradník Okresný súd Žilina  JUDr. Michal Masár, advokátka a správkyňa JUDr. Marta Bojo Vevurková a správca a dražobník spoločnosti LICITOR development, s.r.o. JUDr. Martin Šustek, LL.M..

Ekonómia je pod záštitou  Ing. PhD. Miriam Šefčíkovej a Ing. PhD. Lucií Sandtner.

V prípade, ak máte záujem stať sa správcom konkurznej podstaty a je Vám niečo nejasné  kontaktujte ma

e- mailom: liskova@skpsr.sk alebo telefonicky + 421903202486.

Prihlášku nájdete tu: prihláška

Vyplnenú a podpísanú prihlášku odošlite na mail: liskova@skpsr.sk.

Tešíme sa na Vás:)

Povedali o nás

Veľmi pekne ďakujem za možnosť absolvovať odbornú prípravu prostredníctvom Vašej inštitúcie. Výber prednášajúcich, prierez právnou úpravou, judikatúrou, previazanosť na ekonomickú stránku bol pre mňa osobne veľmi prínosný. Veľmi oceňujem zaradenie testových otázok a možnosť riešiť prípadove štúdie.

J.M.

V uplynulých týždňoch som sa zúčastnila odbornej prípravy na SKP. Na záver by som Vám chcela poďakovať za profesionálnu organizáciu podujatia a ústretový prístup 🙂 .

S.P.