Vážení uchádzači,

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle § 2 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie (ďalej len „vzdelávací poriadok“) poveruje spoločnosť Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., so sídlom Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 52 497 763 zabezpečením odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky a v zmysle ust. § 2 ods. 1 vzdelávacieho poriadku schvaľuje školiaci plán odbornej prípravy, ktorá sa bude konať v termíne od 01.10.2021 do 31.10.2021 v priestoroch budovy Hotel Boss, Čepiel 1, 010 01 Žilina, a v prípade zhoršenia pandemickej situácie prostredníctvom online seminárov.

V prípade záujmu stať sa správcom konkurznej podstaty prosím  kontaktujte ma:

liskova@fnspza.sk, alebo  telefonicky na tel.č. 0903202486.