Ako sa stať členom

Staňte sa členom o.z. Správcovia konkurznej podstaty SR. Členom sa po vyplnení on-line formulára môže stať každý, kto je zapísaný v zozname Správcov konkurznej podstaty Ministersta spravodlivosti SR. Členstvo je založené na dobrovoľnej báze. Správcom konkurznej podstaty poskytuje výhody v oblasti odborného vzdelávania a v neposlednom rade členom slúži pri vzájomnej informovanosti, ako aj v diskusiách na aktuálne témy.

Výhody členstva

 • Exkluzívny produkt poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu pre členov združenia. Poistenie zahŕňa aj pokuty, penále a sankcie
 • Zľava z ceny na prístup k jednotlivým EPI Právnym systémom. Členovia združenia majú zľavu pre EPI právny systém Basic vo výške 15%, v systéme Medium vo výške 30% v systéme Premium 40%. Na nákup ďalších EPI produktov  môže každý člen druženia dostať zľavu vo výške 20%.
 • Zľava 10% z ceny na prístup ASPI právny systém, 10% zľava pre vybrané knižné publikácie Wolters Kluwer. Členovia budú môcť formou losovania, prípadne tomboly ,možnosť získať ASPI po dobu 3 mesiace využívanie full obsahu ASPI bezplatne.
 • Zľava na prístup do systému judikaty.info. Každý člen združenia má 10% zľavu na jednu licenciu: „Balíček KOMPLET“, alebo 10% zľavu na hromadnú licenciu – päť vstupov „Balíček KOMPLET“. K hromadnej licencií každý člen druženia dostane zdarma pre každý prístup Bulletin judikatúry, pre každý prístup najnovšie zmeny zákonovbezplatné zaškolenie užívateľov.
 • Aktuálne informácie o pripravovaných novelách zákona o konkurze. Členovia združenia budú mať možnosť prostredníctvom facebookovej skupiny oboznámiť sa o všetkých pripravovaných novelách týkajúcich sa zákona o konkurze a reštrukturalizácií.
 • Bezplatná právna poradňa – online. Ak máte nezodpovedané, nejasné otázky k výkonu profesie správcu konkurznej podstaty a neviete si poradiť s výkladom zákona o konkurze a reštrukturalizácií, prípadne inými zákonmi súvisiacimi s konkurzným konaním NAPÍŠTE NÁM na mailovú adresu poradna@skpsr.sk.
 • Zľavy na semináre, konferencie, školenia. Každý člen združenia bude mať možnosť zúčastniť sa seminára, konferencie alebo školenia, ktoré bude pod záštitou SKP SR s niekoľko percentnou zľavou na účastníckom poplatku.
 • Bezplatný online prístup na videosety z jednotlivých školení, seminárov a konferencií. Združenie bude svojím členom zabezpečovať rôzne videosety, ktoré by mali správcom pomôcť pri riešení rôznych problémov počas správcovskej činnosti. Takto bude mať každý člen možnosť pozrieť si video opakovane, niekoľkokrát.
 • Vlastná emailová schránka pre riadnych členov združenia. Každý z členov vytvoríme e-mailovú adresu združenia v tvare: meno.priezvisko@skpsr.sk.
 • Výhodná cena za služby spoločnosti Finstat. Spoločnosť ponúka členom združenia zvýhodnenú možnosť využívania  služieb spoločnosti. Služby sú tradične viazané na časový interval 12 mesiacov, členovia SKPSR  budú mať zvýhodnenú službu na 15 mesiacov. Tieto 3 mesiace navyše budú členom SKP SR ponúknuté pri zachovaní ceny balíkov, a to na každú zo služieb (Monitoring, Premium, Elite Ultimate).

 

Ďalej pripravujeme 

 • Vzorové dokumenty na stiahnutie – vzory zmlúv, vzory podaní, vzory žalôb…
 • GDPR kompletná dokumentácia pre správcov
 • Poskytnutie operatívneho leasingu pre členov združenia
 • Účtovné poradenstvo
 • Poskytnutie poradenstva v oblasti dražieb nehnuteľností

On-line formulár pre dobrovoľné členstvo v o.z. Správcovia konkurznej podstaty SR

Vstupný jednorázový poplatok je 50 EUR.
Ročný členský príspevok na rok 2024 je 100 EUR.

  Adresa kancelárie*

  Korešpondenčná adresa**

  * Tieto údaje sú povinné.
  ** Vyplňte iba v prípade, ak je korešpondenčná adresa iná, ako sídlo Vašej spoločnosti alebo subjektu.

  Odoslaním on-line prihlášky súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tomto formulári pre potreby občianskeho združenia Správcovia konkurznej podstaty SR (SKPSR) a spoločnosti Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o. (IOV) podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Ako žiadateľ o členstvo potvrdzujem, že bez výhrad súhlasím so znením stanov združenia SKPSR a že ich budem dodržiavať po celú dobu svojho členstva. Čestne prehlasujem, že som zapísaný v zozname Správcov konkurznej podstaty Ministerstva spravodlivosti SR podľa zákona č. 8/2005 Z.z. Všetky údaje uvedené v tomto formulári sú pravdivé a dobrovoľne sa prihlasujem za riadneho člena občianskeho združenia SKPSR.