Odborné školenie registra úpadcov

V septembri 2020 pre vás organizujeme odborné školenie registra úpadcov v troch krajských mestách Bratislava, Žilina a Košice.

Aktuálni dodávatelia podpory Informačného systému registra úpadcov a správcovia, ktorí stáli pri tvorbe ISRU, vytvorili spoločný školiaci projekt, ktorým vám vysvetlia prácu s registrom. Všetci účastníci školenia budú mať možnosť si prakticky vyskúšať ako pracuje ISRU a spoločne si prejdeme celý postup konkurzného konania.

Stále sa na nás môžete obrátiť s praktickými otázkami k registru a pomôcť tak školiteľom pri práprave na školenie.

Termín a miesto seminárov

9. 9. 2020 Bratislava
Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava

17. 9. 2020 Žilina
Žilinská univerzita v Žiline

25. 9. 2020 Košice
Technická univerzita v Košiciach

Účasťou na školení získate kreditné body.

Na školenie sa prihlásite vyplnením záväznej prihlášky (hyperlink na e-formulár). V príprade neúčasti na seminári poplatok nevraciame.